Farmakopea Polska XI rok wydania 2017 - podstawowe pojęcia

Stron 2011 - określenie podstawowych pojęć jak wytwarzanie, produkt,  produkcja na które niezbędne jest uzyskanie Pozwolenia i Zezwolenia.

-określa pojęcie: preparat homeopatyczny , sporządzanie i receptura na które poza Zezwoleniem na prowadzenie apteki, znajomością zagadnienia i odpowiedzialnością aptekarską nie jest nic ponadto wymagane

Preparat homeopatyczny sporządzany w aptece jest iniezależną, odrębną - prosto mówiąc inną kategorią niż produkt leczniczy.

Obszerniejszy komentarz w tym temacie można przeczytać w akademickim opracowaniu zamieszczonym w Farmacji Polskiej.

Po ukazaniu się Artykułu na stronie naszej  umieszcona zostanie jako baner Opinia odnosząca się do Decyzij WIF we Wrocławiu cofająca Zezwolenie dla Apteki Homeopatycznej Pod Wagą w trybie NATYCHIASTOWYM wydanej w trosce o dobro społeczne.

W obecnej chwili GIF uchylił tryb NATYCHMIASTOWEJ wykonalności z powodu braku ku temu przesłanek.